Thursday, September 25, 2008

Tuesday, September 16, 2008

KEUTAMAAN PUASA 4

Dikatakan bahawa puasa itu ada tiga tingkat, iaitu:
1. Puasa orang awam
2. Puasa orang khawash (istimewa)
3. Puasa orang yang paling istimewa (khawas al khawas)

1. Adapun puasanya orang awam, adalah menahan keinginan perut dan kemaluan dari memperturutkan hawa nafsu.

2. Adapun puasanya orang istimewa, iaitu puasanya para salihin, iaitu menahan semua organ-organ tubuhnya dari perbuatan dosa. Puasa itu akan mendapat sempurna dengan menjaga dari lima perkara, iaitu:
a. Memejamkan mata dari segala sesuatu yang tercela menurut syara' (agama)
b. Menjaga lisan (mulut) dari perkataan/membicarakan orang lain yang tidak disukai oleh orang itu, meninggalkan perkara dusta, mengadu domba dan sumpah palsu.

Diriwayatkan dari Anas dari Nabi s.a.w:
"Lima perkara yang menghapuskan puasa (ertinya menghapuskan pahalanya), iaitu: Dusta, mengupat, mengadu domba, sumpah palsu dan melihat dengan nafsu syahwat"

c. Menahan telinga dari mendengar sesuatu yang dibenci.
d. Menahan semua anggota badan dari semua yang dibenci, menahan perut dari makanan syubhat (yang diragukan halalnya) semasa berbka, kerana tidak ada gunanya kalau berpuasa meninggalkan makanan halal lalu berbuka dengan makanan yang haram, maka ibaratnya seseorang yang menghancurkan sebuah kota hanya untuk membangun sebuah gedung.

Bersabda Nabi s.a.w:
"Berapa banyak orang yang berpuasa, hasilnya hanyalah lapar dan dahaga saja."
(HR Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim)

e. Hendaklah orang yang berpuasa tidak terlalu banyak makan, sampai penuh perutnya saat berbuka, walaupun makanan itu halal.

Untuk hal ini Nabi s.a.w bersabda:
"Tiada tempat yang paling dibenci Allah dari perut yang penuh walaupun dengan yang halal"

3. Adapun puasanya orang yang paling istimewa adalah menahan hati dari kemahuan yang rendah/kotor dan dari pemikiran terhadap duniawi, serta menahan pemikiran dari yang selain Allah secara keseluruhan. Apabila orang yang teristimewa ini berpuasa kemudian berfikir kepada selain Allah, maka batallah puasanya. Dan ini adalah martabat para Nabi dan para sodiqin. Dan kakekat dari kedudukan ini adalah menghadap kepada Allah dengan secara menyeluruh dan berpaling dari selain Allah.

(ZUBDATUL WA'IZHIN)

-DURATUN NASIHIN
Thursday, September 11, 2008

KEUTAMAAN PUASA 3


Apabila seseorang yang berpuasa khuatir timbul bahaya atas dirinya, dari sebab lapar dan haus atau dia sakit yang dia khuatir sakitnya bertambah parah(kerana berpuasa itu), maka boleh dia berbuka; kerana keadaannya dalam bahaya. Segala macam bahaya itu dapat membatalkan apa yang dilarang.
(RAUDHATUL 'ULAMA)

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w:
"Umatku diberi lima perkara, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka, iaitu:

1. Apabila malam pertama bulan Ramadhan datang, maka Allah melihat mereka dengan kasih sayang dan barangsiapa yang dilihat Allah dengan kasih sayang, maka tidak akan diseksa selamanya.
2. Allah memerintahkan kepada para malaikat agar memintakan ampun untuk mereka.
3. Bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada minyak kasturi.
4. Allah berfirman, kepada syurga:'Berhiaslah engkau.' Dan Allah berfirman pula:'Beruntunglah bagi hamba Ku yang beriman, mereka menjadi kekasihKu.
5. Allah memberi ampun kepada mereka semua."

Dan diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi s.a.w bersabda:
"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan keikhlasan (kepada Allah), maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."
(ZUBDATUL WA'IZHIN)

-DURATUN NASIHIN-


Wednesday, September 10, 2008

KEUTAMAAN PUASA 2Sambungan dari Keutamaan Puasa 1...

Sebab puasa ialah ibadah yang sangat samar-samar, tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat disaksikan, berbeza dengan ibadah lainnya. Oleh sebab puasa itu merupakan ibadah yang sangat samar-samar, tidak dapat diketahui oleh seseorang melainkan Allah, maka Allah pulalah yang akan mengganjarnya.

Oleh sebab itu, telah diriwayatkan dari Nabi s.a.w:
"Apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah suatu kaum yang bersayap seperti sayapnya burung, dan mereka terbang di atas dinding-dinding syurga. Penjaga syurga bertanya kepada mereka, 'Siapakan kalian semua?' Mereka menjawab: 'Kami sekalian dari umat Muhammad s.a.w.' Penjaga syurga bertanya: 'Apakah kalian mengetahui tentang hisab?' Mereka menjawab: 'Tidak' Kemudian penjaga syurga bertanya lagi: 'Apakah kalian mengetahui jambatan siratul mustaqim?' Mereka menjawab: 'Tidak' Penjaga syurga bertanya pula: 'Dengan apa kalian mendapatkan darjat yang tinggi ini?' Mereka menjawab: 'Kami telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia, maka kami dimasukkan ke syurga di akhirat dengan diam-diam pula"
(ZUBDATUL WAIZHIN)

-DURATUN NASIHIN-Tuesday, September 9, 2008

KEUTAMAAN PUASA 1"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang."
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertaqwa. (Puasa itu) hanya beberapa hari tertentu, barangsiapa antara kamu ada yang sakit atau sedang berpergian, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain(sebanyak hari dia tidak berpuasa)"
-SURAH AL-BAQARAH(183-184)

Dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi s.a.w: Telah datang Jibril kepada saya seraya berkata:"Hai Muhammad, tidak seorang pun yang membaca selawat untukmu kecuali dibacakan selawat untuknya oleh tujuh puluh ribu malaikat, barangsiapa dibacakan selawat oleh para Malaikat, maka dia termasuk penghuni syurga"
(ZUBDATUN)

Nabi s.a.w menceritakan dari Tuhannya:"Semua amal perbuatan anak adam itu kembali untuk dirinya kecuali puasa. Kerana sesungguhnya puasanya itu untuk Aku dan Aku sendirilah yang akan mengganjarnya"
(HADIS SHAHIH)


-DURATUN NASIHIN-


Sunday, September 7, 2008

FADHILAT BULAN RAMADHAN 5

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanad ayahnya dari Ali bin Thalib r.a berkata:"Umar bin Al-Khattab r.a mengadakan jamaah solat tarawih itu kerana hadis yang dia dengar daripadaku. Mereka bertanya: Ya Amirul Mukminin apakah hadis itu? Jawab Ali r.a: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya di sekitar arasy ada tempat bernama Hadhiratul Qudsi dari nur. Di situ banyak malaikat yang tidak terhitung banyaknya kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Mereka beribadat tidak henti-henti walau sesaat pun. Maka bila tiba malam Ramadhan, mereka minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi solat bersama anak adam. Maka siapa yang disentuh oleh mereka atau meyentuh mereka bererti ia telah mendapat bahagia yang tidak akan menderita kesusahan atau celaka untuk selamanya."Umar r.a ketika mendengar keterangan hadis itu lalu berkata:

Kamilah yang berhak untuk itu. Lalu ia mengumpulkan orang-orang untuk melakukan solat tarawih dan menegakkannya.

FADHILAT BULAN RAMADHAN 4

Abul-Laits berkata: Nabi s.a.w. telah mensyaratkan dalam puasa dan bangun malam itu harus berdasarkan kepada iman percaya kepada janji Allah daripada pahala, dan tulus ikhlas serta khusyuk kerana Allah, dan untuk mencapai itu harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan, dengan menjaga:

-Lidah dari dusta,
-Ghibah dan bicara-bicara yang tidak berguna, tidak perlu,
-Juga menjaga anggotanya dari dosa dan kesalahan-kesalahan,
-dan menjaga hatinya dari hasud dan memusuhi orang muslim, mukmin,

Kemudian dari itu semua harus benar-benar takut kepada Allah kalau-kalau tidak menerima amalnya itu.

(TANBIHUL GHAFILIN)

Friday, September 5, 2008

FADHILAT BULAN RAMADHAN 3

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Salman Alfarisi r.a berkata: Rasulullah s.a.w berkhutbah pada akhir bulan Syaaban dan bersabda:

“Hai semua manusia, telah tiba kepada mu bulan yang besar dan berkat, bulan yang mengandungi lailatul qadar yang lebih baik dari seribu bulan, bulan yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya supaya berpuasa dengan bangun malam hanya sunat, maka siapa yang mengerjakan yang sunat dalam bulan itu maka sama dengan orang yang mengerjakan fardhu di bulan lain, dan siapa yang mengerjakan yang fardhu di bulan itu bagaikan tujuh puluh fardhu di lain-lain bulan, dan ia bukan sabar, sedang sabar itu pahalanya adalah syurga, dan ia sebagai bulan bantuan dan pertolongan, dan bulan yang ditambahkan kepadanya rezeki orang mukmin, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa mendapat pahala bagaikan memerdekakan budak dan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya.

Sahabat berkata: Ya Rasulullah, tidak semua orang mempunyai makanan untuk memberi buka pada orang puasa. Jawab Nabi s.a.w: Allah memberi pahala itu bagi orang yang memberi buka puasa walau seteguk susu, atau sebiji kurma atau segelas air, dan siapa yang mengenyangkan orang puasa, maka ia diampunkan dosa-dosanya dan diberinya minum dari telagaku minuman yang tidak akan haus sehingga masuk syurga, dan ia mendapat seperti pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya sendiri sedikit pun, dan ini bulan permulaannya rahmat dan pertengahan pengampunan dan akhirnya kebebasan dari neraka, dan siapa yang meringankannya terhadap budaknya(buruhnya) maka Allah akan memerdekakannya dari api neraka.”


(TANBIHUL GHAFILIN)


Thursday, September 4, 2008

FADHILAT BULAN RAMADHAN 2

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda:

“Umat ku diberi oleh Allah tiap bulan Ramadhan lima macam, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya,
1. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah dari bau misik (kasturi)
2. Malaikat mintakan ampun untuk orang yang puasa hingga buka.
3. Penjahat-penjahat syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa sebagaimana biasa.
4. Allah menghias syurga tiap hari dan berfirman: Hampir para hamba Ku yang soleh bebas dari keberatan dan gangguan dan kembali kepada mu.
5. Allah mengampunkan mereka pada akhir malam Ramadhan.


Ditanya: Ya Rasulullah apakah itu lailatul qadar? Jawabnya: Bukan, tetapi seorang buruh dibayar upahnya bila telah selesai pekerjaannya.


(TANBIHUL GHAFILIN)

Wednesday, September 3, 2008

FADHILAT BULAN RAMADHAN 1

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas r.a berkata: Bahwa ia telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

“Sesungguhnya syurga itu dicukup-cukup dan diperhias tiap tahun ketika masuk bulan Ramadhan, maka apabila pada malam pertama Ramadhan, datang angina dari bawah Arasy yang bernama Al Mutsirah, maka menggoyangkan daun-daun syurga dan menggerakkan daun pintu sehingga terdengan suara bidadari dari jendela-jendela bahagian atas syurga dan berseru: Siapakah yang meminang kepada Allah untuk dikahwinkanseorang dari kami, kemudian bidadari-bidadri itu bertanya kepada malaikat Ridhwan: Ya Rdhwan, malam apakah ini? Jawab Malaikat Ridhwan: Wahai wanita-wanita cantik, ini malam pertama dari bulan ramadhan. Kemudian Allah berfirman: Ya Ridhwan, bukalah pintu-pintu syurga untuk orang-orang yang puasa dari umat Muhammad s.a.w. Dan menyuruh Malaikat Malik: Ya Malik, tutuplah pintu-pintu neraka jahim dari orang-orang yang puasa dari umat Muhammad s.a.w dan berfirman: Ya Jibrail, turunlah ke bumi dan ikatlah syaitan-syaitan yang jahat dan rantai mereka kemudian buanglah mereka dalam laut supaya tidak mengganggu (merosak) puasa umat Muhammad s.a.w. Dan pada tiap malam ramadhan, Allah berseru tiga kali: Siapakah yang minta, akan Aku beri permintaannya. Siapakah yang bertaubat dan Aku terima taubatnya. Siapakah yang minta ampun, maka akan Aku ampunkan. Kemudian diserukan: Siapakah yang akan menabung pada yang kaya yang tidak pernah tidak punya, dan yang selalu menepati yang tidak zalim, dan pada tiap hari bulan ramadhan Allah memerdekakan sejuta ahli neraka yang semuanya layak diseksa, dan bila pada hari atau malam jumaat pada tiap jam dimerdekakan sejuta orang dari api neraka, dan bila pada akhir malam ramadhan Allah memerdekakan pada har itu sebanyak orang yang dimerdekakan dari pertama hingga akhir ramadhan. Dan pada malam lailatul qadar, Allah menyuruh Malaikat Jibril dengan rombongan malaikat turun ke bumi dengan membawa panji hijau yang diletakkan di atas kaabah, dan ia mempunyai enam ratus sayap yang tidak dihampar kecuali pada malam lailatul qadar, maka dihampar sehingga meliputi hujung timur hingga hujung barat.

Lalu malaikat Jibril mengutus Malaikat pergi kepada umat Muhammad untuk memberi salam pada tiap orang yang sedang berdiri atau duduk, sembahyang atau berzikir dan menjabat tangan mereka serta mengaminkan doa mereka sehingga terbit fajar. Apabila telah terbit fajar maka Jibrail berseru: Hai para malaikat, segera kembali, kembali, lalu malaikat bertanya: Bagaimana dengan hajat kaum Mu’minin dari umat Muhammad s.a.w? Jawab Jibril: Allah melihat mereka dengan pandangan rahmat lalu memaafkan mereka kecuali empat macam: 1, Pemabuk(peminum khamer). 2, Penderhaka terhadap kedua ayah bondanya. 3, memutuskan hubungan famili. 4, Orang yang memboikot, tidak bicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Dan apabila tiba malam Idul fitri itu bernama malam pembagian hidayah, maka pada pagi harinya di utus Malaikat berdiri diperempatan jalan sambil berseru dengan suara yang lantang dapat didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia: Hai umat Muhammad keluarlah kamu kepada Tuhan yang pemurah, memberi yang besar dan mengampunkan dosa-dosa besar, maka bila mereka telah keluar ke musalla, Allah berfirman kepada Malaikat: Hai malaikat Ku, apakah upah buruh bila ia telah selesai pekerjaanya? Jawab Malaikat: Ya Tuhan, upahnya supaya dibayar lunas. Maka firman Allah: Aku persaksikan kepadamu hai malaikat Ku bahwa pahala puasa dan bangun malam ramadhan itu keredhaanKu, maka demi kemuliaan dan kebesaran Ku, tiadalah kamu minta urusan dunia atau agama melainkan Aku berikan kepadamu."

(TANBIHUL GHAFILIN)