Tuesday, September 9, 2008

KEUTAMAAN PUASA 1"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang."
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertaqwa. (Puasa itu) hanya beberapa hari tertentu, barangsiapa antara kamu ada yang sakit atau sedang berpergian, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain(sebanyak hari dia tidak berpuasa)"
-SURAH AL-BAQARAH(183-184)

Dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi s.a.w: Telah datang Jibril kepada saya seraya berkata:"Hai Muhammad, tidak seorang pun yang membaca selawat untukmu kecuali dibacakan selawat untuknya oleh tujuh puluh ribu malaikat, barangsiapa dibacakan selawat oleh para Malaikat, maka dia termasuk penghuni syurga"
(ZUBDATUN)

Nabi s.a.w menceritakan dari Tuhannya:"Semua amal perbuatan anak adam itu kembali untuk dirinya kecuali puasa. Kerana sesungguhnya puasanya itu untuk Aku dan Aku sendirilah yang akan mengganjarnya"
(HADIS SHAHIH)


-DURATUN NASIHIN-


No comments: