Wednesday, September 10, 2008

KEUTAMAAN PUASA 2Sambungan dari Keutamaan Puasa 1...

Sebab puasa ialah ibadah yang sangat samar-samar, tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat disaksikan, berbeza dengan ibadah lainnya. Oleh sebab puasa itu merupakan ibadah yang sangat samar-samar, tidak dapat diketahui oleh seseorang melainkan Allah, maka Allah pulalah yang akan mengganjarnya.

Oleh sebab itu, telah diriwayatkan dari Nabi s.a.w:
"Apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah suatu kaum yang bersayap seperti sayapnya burung, dan mereka terbang di atas dinding-dinding syurga. Penjaga syurga bertanya kepada mereka, 'Siapakan kalian semua?' Mereka menjawab: 'Kami sekalian dari umat Muhammad s.a.w.' Penjaga syurga bertanya: 'Apakah kalian mengetahui tentang hisab?' Mereka menjawab: 'Tidak' Kemudian penjaga syurga bertanya lagi: 'Apakah kalian mengetahui jambatan siratul mustaqim?' Mereka menjawab: 'Tidak' Penjaga syurga bertanya pula: 'Dengan apa kalian mendapatkan darjat yang tinggi ini?' Mereka menjawab: 'Kami telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia, maka kami dimasukkan ke syurga di akhirat dengan diam-diam pula"
(ZUBDATUL WAIZHIN)

-DURATUN NASIHIN-No comments: