Tuesday, September 16, 2008

KEUTAMAAN PUASA 4

Dikatakan bahawa puasa itu ada tiga tingkat, iaitu:
1. Puasa orang awam
2. Puasa orang khawash (istimewa)
3. Puasa orang yang paling istimewa (khawas al khawas)

1. Adapun puasanya orang awam, adalah menahan keinginan perut dan kemaluan dari memperturutkan hawa nafsu.

2. Adapun puasanya orang istimewa, iaitu puasanya para salihin, iaitu menahan semua organ-organ tubuhnya dari perbuatan dosa. Puasa itu akan mendapat sempurna dengan menjaga dari lima perkara, iaitu:
a. Memejamkan mata dari segala sesuatu yang tercela menurut syara' (agama)
b. Menjaga lisan (mulut) dari perkataan/membicarakan orang lain yang tidak disukai oleh orang itu, meninggalkan perkara dusta, mengadu domba dan sumpah palsu.

Diriwayatkan dari Anas dari Nabi s.a.w:
"Lima perkara yang menghapuskan puasa (ertinya menghapuskan pahalanya), iaitu: Dusta, mengupat, mengadu domba, sumpah palsu dan melihat dengan nafsu syahwat"

c. Menahan telinga dari mendengar sesuatu yang dibenci.
d. Menahan semua anggota badan dari semua yang dibenci, menahan perut dari makanan syubhat (yang diragukan halalnya) semasa berbka, kerana tidak ada gunanya kalau berpuasa meninggalkan makanan halal lalu berbuka dengan makanan yang haram, maka ibaratnya seseorang yang menghancurkan sebuah kota hanya untuk membangun sebuah gedung.

Bersabda Nabi s.a.w:
"Berapa banyak orang yang berpuasa, hasilnya hanyalah lapar dan dahaga saja."
(HR Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim)

e. Hendaklah orang yang berpuasa tidak terlalu banyak makan, sampai penuh perutnya saat berbuka, walaupun makanan itu halal.

Untuk hal ini Nabi s.a.w bersabda:
"Tiada tempat yang paling dibenci Allah dari perut yang penuh walaupun dengan yang halal"

3. Adapun puasanya orang yang paling istimewa adalah menahan hati dari kemahuan yang rendah/kotor dan dari pemikiran terhadap duniawi, serta menahan pemikiran dari yang selain Allah secara keseluruhan. Apabila orang yang teristimewa ini berpuasa kemudian berfikir kepada selain Allah, maka batallah puasanya. Dan ini adalah martabat para Nabi dan para sodiqin. Dan kakekat dari kedudukan ini adalah menghadap kepada Allah dengan secara menyeluruh dan berpaling dari selain Allah.

(ZUBDATUL WA'IZHIN)

-DURATUN NASIHIN
No comments: